Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 6 - 2 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 158 -159 στο Ανθολόγιο και τις εργασίες στις σελίδες 19-20 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 79
Τις εργασίες 1,6,7 στο φυλλάδιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στον πίνακα με μετατροπές αριθμών.
ΕΧΟΥΜΕ: Συμπληρώνω τον πίνακα:

χιλιοστά
αριθμός
μέτρα

3,2 εκ


4μ. 3δεκ. 7 χιλ.


1,4 δεκ.


3,6 εκ.


4,2 εκ.


1 εκ. 3 χιλ.


1δεκ. 7 εκ.


1δεκ.  7 χιλ.Αύριο θα πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα ορθογώνιο τρίγωνο
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε τα κείμενα για τον Άγιο Δημήτριο.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε για το Άγιο Δημήτρη

Δεν υπάρχουν σχόλια: