Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 7 - 2 - 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 70 - 71 και τις εργασίες 2,3,5,6 στις σελίδες 6,7  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1,4 στη σελίδα 6 στο Τετράδιο εργασιών.
Συμπληρώνω τον πίνακα:

χιλιοστά
αριθμός
μέτρα

3,7 δεκ


6,5 εκ.


3,2 εκ.


2 δεκ. 4 χιλ.


3εκ. 4 χιλ.ΙΣΤΟΡΙΑ: Τελειώσαμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 82 -83 και τις εργασίες στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 82 και τους όρους της συνθήκης που υπογραμμίσαμε στη σελίδα 83 (ή τα κύρια σημεία από τη φωτοτυπία)
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 74 -75 -76
ΕΧΟΥΜΕ: Το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 76, την εργασία στη σελίδα 76 και τις εργασίες 14 -15  στο Τετράδιο εργασιών στις σελίδες 27 -28
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: