Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 8 - 2 -2017

ΓΛΩΣΣΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη των γραμματικών φαινομένων της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Αύριο θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα διαβάσουμε τις ορθογραφίες και τις επαναληπτικές εργασίες στα φυλλάδια. Θα θυμηθούμε τους χρόνους και τι δείχνει ο κάθε χρόνος.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 72 - 73 και τις εργασίες 2,3,4,5α,6 στις σελίδες 8 -9  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 1β και την υπόλοιπη 5 στις σελίδες 8 - 9  στο Τετράδιο εργασιών.
Να ξέρουμε τι είναι η απόσταση από ένα σημείο στην ευθεία. Πώς χαράζουμε κάθετη ευθεία σε μια ευθεία.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε την παραβολή των ταλάντων 
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε την παραβολή με λίγα λόγια.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: