Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 9 - 2 - 2017

ΓΛΩΣΣΑ: Γράψαμε  το επαναληπτικό της ενότητας.  Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,5 στις σελίδες 82 - 83 - 84
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 82
Ορθογραφία τις λέξεις της εργασίας 5 στη σελίδα 84 και να μπορούμε να κάνουμε χρονική αντικατάσταση.
Κάνω χρονική αντικατάσταση των ρημάτων παίζω, αγαπιέμαι.
Κλίνω τα ρήματα δροσίζω - δροσίζομαι στον παρακείμενο και στον υπερσυντέλικο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 74 και την εργασία 1 στη σελίδα 75
ΕΧΟΥΜΕ:Τις εργασίες 3,4,6 στις σελίδες 10 - 11  στο Τετράδιο εργασιών.
Σχεδιάζω τρεις ευθείες παράλληλες σε καθεμία από τις ευθείες που σχεδιάσαμε στο τετράδιο.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 77.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 4α στη σελίδα 78

Δεν υπάρχουν σχόλια: