Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:ΠΕΜΠΤΗ 22 - 3 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τα μαθήματα στις σελίδες 31-32, διαβάσαμε κείμενα για τη συμμετοχή των Μακεδόνων στον επανάσταση και για τον ήρωα Τάσο Καρατάσο. Είδαμε και μιλήσαμε για τα γεγονότα και τους ήρωες του 1821.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τα αγόρια το κείμενο για τον Τάσο Καρατάσο και τα κορίτσια το κείμενο για τη συμμετοχή των Μακεδόνων στον αγώνα.
Να κλίνουμε τα ουσιαστικά: ο άνθρωπος, η γυναίκα, το κορίτσι
Να κλίνουμε τα ρήματα σε όλους τους χρόνου: ζωγραφίζω, γεννιέμαι
Γραμματική αναγνώριση των λέξεων: γεννήθηκε, γιους
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις σελίδες 88-89 στο βιβλίο και τις ασκήσεις 1,2 στη σελίδα 24 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις κάθετα:
3.879 + 9.365                          6.748 + 7.456
13.000 - 1.897                        16.500 - 1.765
56 Χ  75                                   5.748: 8
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 92
ΕΧΟΥΜΕ: την άσκηση 2γ (ποιες δυσκολίες μπορεί να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες αυτοί;)
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Γράφω πώς θα ήθελα να είναι η γειτονιά μου στο μέλλον
(δρόμοι, σπίτια, ελεύθεροι χώροι, χώροι παιχνιδιού, σχέσεις των ανθρώπων, υπηρεσίες, κλπ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: