Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 - 3 -2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις ασκήσεις 4 -5 στις σελίδες 18 - 19 του βιβλίου και την άσκηση 2 στη σελίδα 34 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τη γραμματική στις σελίδες 18 -19  του βιβλίου και την άσκηση 3 στη σελίδα 35 του βιβλίου.
Τη Δευτέρα έχουμε επανάληψη στην ιστορία.
Μην ξεχάσετε την εργασία στην ευέλικτη ζώνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: