Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 24 - 4 - 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις ασκήσεις 22 και 6 στις σελίδες 34-35 και τις ασκήσεις 1 και 3 στις σελίδες 36-37 στο Τετράδιο εργασιών
ΕΧΟΥΜΕ: Την άσκηση 2 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών και την άσκηση 3 στη σελίδα 101 στο βιβλίο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα 36 στις σελίδες 113 -114 και τις ασκήσεις 1,2 στη σελίδα 44 και την άσκηση 1 στη σελίδα 45.
ΕΧΟΥΜΕ Το μάθημα 36 στη σελίδα 113 και την άσκηση 2 στη σελίδα 45 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 99-100-101 και τις εργασίες 7-8 στη σελίδα 37 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 101 και την άσκηση 9 στη σελίδα  37 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: