Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 3 - 4 -2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 30.
ΕΧΟΥΜΕ την άσκηση 3 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών και την άσκηση 1 στη σελίδα 36
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα 34 στις σελίδες 107 -108 - 109 και την εργασία 2 στην σελίδα 43 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα 34 στις σελίδες 107 -108 - 109 και την εργασία 1 στην σελίδα 43 στο Τετράδιο εργασιών.
Θα ξέρουμε τα κράτη που δημιουργήθηκαν, τις πρωτεύουσές τους και τους ιδρυτές τους. Ακόμα θα ξέρουμε γιατί  χωρίστηκε το κράτος του Μ. Αλέξανδρου.
ΜΕΛΕΤΗ Κάναμε το στις σελίδες 94 - 95 - 96.
ΕΧΟΥΜΕ:  Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 96, την άσκηση 3γ (ζωγραφίζουμε ...) στη σελίδα 96 και την εργασία 6 στο Τετράδιο εργασιών στη σελίδα 36

Δεν υπάρχουν σχόλια: