Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4 - 4 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 7 στη σελίδα 24 και το μάθημα στη σελίδα 68-69
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τις σελίδες 68-69        
Ορθογραφία τη γραμματική στη σελίδα 24
Γραμματική αναγνώριση των λέξεων του μαθήματος:  σταυρικός, η πέτρα,  ακούγεται, Ελλήνων
Να κλίνουμε το ρήμα λέω στον αόριστο, όπως το είδα στη σελίδα 24
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις ασκήσεις 3-4 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών και τις εργασίες στις σελίδες 96 -97 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ την άσκηση 1 στη σελίδα 32 στο Τετράδιο εργασιών.
Να κάνουμε τις πράξεις κάθετα:
3.956 + 5.786          8001 - 7.384    8.548 : 9        
3.824 : 7                32 Χ 26
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα 38  στις σελίδες 104 -108
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια - Με μία φράση στη σελίδα 108 και την εργασία στη σελίδα 106 "Λαμπρή, γιορτή χαρά" ή  ένα έθιμο της περιοχής.
Σήμερα πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τα άλλα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: