Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 13 - 9 -2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις ασκήσεις στις σελίδες 10 -11 του βιβλίου και τις ασκήσεις 1,και 2 (μισή) στη σελίδα 8 στο Τετράδιο Εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 10
Ορθογραφία την άσκηση 4 στη σελίδα 11 του βιβλίου.
Αντιγραφή μια φορά την ορθογραφία.
Ασκηση 2 (μισή) στη σελίδα 8 στο Τετράδιο Εργασιών. (όσοι δεν την τελείωσαν)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 1 στη σελίδα 12 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις:
   386         252           331           359            763
+ 103      +141        + 227        -  127         - 132

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το 1ο μάθημα στις σελίδες 8-9-10
ΕΧΟΥΜΕ: Να μάθουμε με " Με λίγα λόγια" στη σελίδα 10 και να κάνουμε την εργασία στη σελίδα 10 "Περιγράφω τον αγιασμό στο σχολείο μας"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Γλώσσα
Γυμναστική
Μαθηματικά
Εικαστικά
Ιστορία
Μελέτη
Τα παιδιά θα σχολάσουν 1:15

Δεν υπάρχουν σχόλια: