Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 17 - 9 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις ασκήσεις στις σελίδες 15-16-17 του βιβλίου και την άσκηση 5 στη σελίδα 14  του βιβλίο. Θυμηθήκαμε ποιες λέξεις είναι ρήματα και ποιες λέξεις είναι ουσιαστικά.
ΕΧΟΥΜΕ Ανάγνωση τα κείμενα στη σελίδα 16
Ορθογραφία - αντιγραφή την άσκηση 5 στη σελίδα 17 (όχι την εκφώνηση)
ΑΣΚΗΣΗ: Να υπογραμμίσουμε τα ρήματα στο 1ο κείμενο της σελίδας 16 και τα ουσιαστικά στο 2ο κείμενο της σελίδας 16
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στο Τετράδιο Εργασιών στις σελίδες 10 -11 και την εργασία στη σελίδα 15 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε το "Μαθαίνω"  στη σελίδα 15 του βιβλίου
ΑΣΚΗΣΗ: Κάνω τις προσθέσεις:  
    36            19           45          14
+ 37         + 72        + 31      +  86
Να θυμηθούμε την προπαίδεια του 2 και του 5
ΙΣΤΟΡΙΑ: Τελειώσαμε το 1ο μάθημα, διαβάσαμε τα παραθέματα του μαθήματος και κάναμε την 1η άσκηση στη σελίδα 5 στο Τετράδιο Εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις δυο τελευταίες παραγράφους του μαθήματος στη σελίδα 8 και τις ασκήσεις 2,3 στη σελίδα 5 στο Τετράδιο Εργασιών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΓΛΩΣΣΑ
ΓΛΩΣΣΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: