Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΓΛΩΣΣΑ: ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
(1Η ΕΝΟΤΗΤΑ)
ΟΝΟΜΑ……………………………………………………………..ΗΜΕΡ. …………
ΜΑΘΑΙΝΩ
Πρόταση είναι ένα κομμάτι του λόγου με απλό νόημα.
Σε κάθε πρόταση υπάρχει ένα ρήμα, που μας λέει « τι κάνει κάποιος» ή «τι παθαίνει».
Κοντά στο ρήμα υπάρχει πάντα και ένα ουσιαστικό, που μας λέει «ποιος κάνει» ή «ποιος παθαίνει» αυτό που λέει το ρήμα.
Όταν γράφουμε μια πρόταση, αρχίζουμε με κεφαλαίο και τελειώνουμε  σημειώνοντας τελεία.
Ρήματα είναι οι λέξεις που μας φανερώνουν ότι κάποιος κάνει κάτι (π.χ. γράφω)  ή ότι κάποιος κάτι παθαίνει (π.χ. λερώνομαι ) ή ότι κάποιος βρίσκεται σε μια κατάσταση (π.χ. κοιμάμαι).
Ουσιαστικά είναι οι λέξεις που μας φανερώνουν πρόσωπο (π.χ. μητέρα), ζώο (π.χ. γάτα), πράγμα (π.χ. θρανίο), ενέργεια (π.χ. τρέξιμο), κατάσταση (π.χ. ειρήνη), ή ιδιότητα (π.χ. ομορφιά)

ΠΤΩΣΕΙΣ

Τα ουσιαστικά παρουσιάζονται με διάφορες μορφές, που λέγονται πτώσεις. Οι πτώσεις είναι τέσσερις: η ονομαστική, η γενική, η αιτιατική και η κλητική.
Η ονομαστική απαντά στην ερώτηση: ποιος;
Η γενική απαντά στην ερώτηση: τίνος ή ποιανού;
Η αιτιατική απαντά στην ερώτηση: ποιον;
Η κλητική χρησιμοποιείται όταν καλούμε κάποιον.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1)          Διαβάζω τις παρακάτω προτάσεις και γράφω χωριστά τα ουσιαστικά και χωριστά τα ρήματα:
 Ο πατέρας διαβάζει.            
Τα παιδιά γελούν.
Το κουδούνι χτυπά.
Τα πουλιά κελαηδούν.
ΡΗΜΑΤΑ : ……………………………………………………………..

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ : …………………………………………………………………….

2)Διαβάζω τις παρακάτω λέξεις και ξεχωρίζω τα ρήματα από τα ουσιαστικά.
(τηλέφωνο,  ποτίζω,  γυμνάζομαι,  παπαγάλος, ξαδέρφια, πιάνω, πιάνο, απλώνω,  κοιμάμαι,  ποτήρι, κρύβω, θεία)
ουσιαστικά: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
ρήματα: _________________________________________________________
________________________________________________________________
3) Διαλέγω κάθε φορά από ένα ουσιαστικό και από ένα ρήμα που να ταιριάζουν και γράφω μικρές προτάσεις.
(ουσιαστικά:  η πόρτα,  το καράβι,  ο άνεμος,  η ομάδα,  το παιδί,  ο μπογιατζής )
(ρήματα: φυσάει,  ζωγραφίζει,  ταξιδεύει,  βάφει,  κλείνει,  κερδίζει)
1)     …………………………………………………………………………
2)     …………………………………………………………………………
3)     …………………………………………………………………………
4)     …………………………………………………………………………
5)     …………………………………………………………………………
6)  …………………………………………………………………………
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΟΤΙ ΑΡΧΙΖΩ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΒΑΖΩ ΤΕΛΕΙΑ
4)Συμπληρώνω τις απλές προτάσεις με το «τι κάνει;» (ρήμα) :
(ξαναρχίζει, μαζεύονται,  κελαηδάει,  τραγουδάει)
Τα πουλιά ………………………………….
Η συζήτηση ……………………………….
Το πουλί …………………………………..
Αυτός ………………………………………
ΑΡΘΡΑ λέγονται οι μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από άλλες λέξεις για να μας δείξουν το γένος τους.
Τα γένη είναι τρία:
Ø     Το αρσενικό, που μας το δείχνει το άρθρο ο
Ø     Το θηλυκό, που μας το δείχνει το άρθρο η,
Ø  Το ουδέτερο, που μας το δείχνει το άρθρο το

5) Βάζω σε αλφαβητική σειρά τις λέξεις:
(χρώμα, δέντρο,  λέξη, ιστορία, μύθος, οδηγός, γάτα)
……………………………………………………………………………..…………
6)Συμπληρώνω τις λέξεις με τις καταλήξεις –η, -οι, -ι, τονίζω και τις  χωρίζω σε αρσενικά, θηλυκά και ουδέτερα.
η αναπνο__, οι οδηγ__, το κλειδ__, η Φαν__, το σπίτ__, οι άνθρωπ__, η κούρασ__, οι θόρυβ__, το κουτ__, η πλάτ__, η μύτ__, οι πόν__, το χέρ__, οι λαγ__, το παιδ__
ΑΡΣΕΝΙΚΑ
ΘΗΛΥΚΑ
ΟΥΔΕΤΕΡΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια: