Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 4 - 10 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 3 στη σελίδα 21 στο Τετράδιο εργασιών και την άσκηση 1 στη σελίδα 22. Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 32-33 και τις ασκήσεις 1,2,3,4 στη σελίδα 34 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ :Ανάγνωση τις σελίδες 32-33
Ορθογραφία Να κλίνουμε τα ρήματα κρύβω -κρύβομαι στη σελίδα 22 στο Τετράδιο εργασιών.
Γραμματική στη σελίδα 34 του βιβλίου και  τη σελίδα 22  στο Τετράδιο εργασιών (ενεστώτας, ενεργητική - παθητική φωνή, κλίση ρημάτων κρύβω - κρύβομαι)
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 21-22-23
ΕΧΟΥΜΕ: Το αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 23 και την εργασία 1 στη σελίδα 21.
ΙΣΤΟΡΙΑ:Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 19-20  και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ τις παραγράφους  3,4,5 στη σελίδα 19 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
Τι ήταν η Πανδώρα;
Τι περιείχε το πιθάρι της Πανδώρας;
Ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα
ΠΡΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Μαθηματικά. Μελέτη, Θρησκευτικά, Θεατρική Αγωγή, Ευέλικτη Ζώνη, Ευέλικτη Ζώνη, Γυμναστική

Δεν υπάρχουν σχόλια: