Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5-10-2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις ασκήσεις 4,5 στη σελίδα 21 στο Τετράδιο εργασιών και όλες τις ασκήσεις στις σελίδες 22-23. Αρχίσαμε την επανάληψη της ενότητας και κάναμε την πρώτη άσκηση.
ΕΧΟΥΜΕ Να συμπληρώσουμε τον Πυθαγόρειο πίνακα και την προπαίδεια (φυλλάδιο).
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το υπόλοιπο μάθημα στις σελίδες 17-18.
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια- Με μία φράση στη σελίδα 18.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 24-25-26.
ΕΧΟΥΜΕ: Το αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 26
ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις επαναληπτικές ασκήσεις 1,2,4 του φυλλαδίου.
ΕΧΟΥΜΕ την άσκηση 3 και το Σκέφτομαι και γράφω.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Γλώσσα, Γλώσσα, Γυμναστική, Μαθηματικά, Αγγλικά, Θρησκευτικά, Εικαστικά
Επισκεφτήκαμε την Έκθεση της Τροχαίας Βέροιας στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.

ΤΗΝ Τρίτη θα γράψουμε το επαναληπτικό της 1ης ενότητας.
Θα πρέπει να ξέρουν:
Να διαβάζουν και να γράφουν τους αριθμούς.
Τα γεωμετρικά σχήματα και τα στερεά.
Να κάνουν πρόσθεση και αφαίρεση.
Να βρίσκουμε τον προηγούμενο και τον επόμενο αριθμό.
Να γράφουμε τους αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και αντίστροφα.
Να γνωρίζουμε όσο καλύτερα γίνεται την προπαίδεια
Να βρίσκουν το πηλίκο μια διαίρεσης με τη βοήθεια της προπαίδειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: