Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 8 - 10 - 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 5,6,7,8 στη σελίδα 35 του βιβλίου και τις ασκήσεις 2,3 στις σελίδες 22-23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις ασκήσεις 7-8 στη σελίδα 35 του βιβλίου.
Κλίνω στον ενεστώτα τα ρήματα:  παίζω, χτενίζομαι, φανερώνομαι
Αντιγραφή .....
ΔΙΑΒΑΖΩ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΚΛΊΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΊΔΑ 22 ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 24-25 του βιβλίου και τελειώσαμε την επανάληψη της ενότητας.
Αύριο επαναληπτικό.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 20-21.
ΕΧΟΥΜΕ Με λίγα λόγια και Με μία φράση σελίδα 21.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ
Αγγλικά, Μαθηματικά, Γυμναστική, Γλώσσα, Γλώσσα, Μελέτη, Πληροφορική
Όσα παιδιά δεν έφεραν τα δυο ευρώ για το λεωφορείο, να τα φέρουν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: