Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΡΗΜΑΤΩΝ - ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
(ΠΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ)
ΌΝΟΜΑ: ............................................................   ΗΜΕΡ. …………..

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΣΕ  -ΙΖΩ  ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ  (Ι) ΓΙΩΤΑ
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:  δανείζω, πήζω, πρήζω, αθροίζω, αναβλύζω, δακρύζω, συγχύζω, κελαρύζω, σφύζω, γογγύζω

ΟΛΑ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΣΕ  Ι ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ - ΕΙ

1. Συμπλήρωσε τη σωστή κατάληξη:
Είμαι καλή νοικοκυρά και φροντ........... το σπίτι μου. Καθημερινά το σκουπ.............. το σφουγγαρ................ και το ξεσκον............ . Κλείνω καλά τα παράθυρα και εμποδ.............. τη σκόνη να μπει  μέσα. Στολ......... τους τοίχους με όμορφους πίνακες.
Όταν καθαρ........... κρεμμύδια δακρ...........
Συχνά π.....ζ...... γιαούρτι.
Αθρ...ζ..... τους λογαριασμούς για να τους πληρώσω.
Δεν ξεχνώ και τον κήπο μου. Τον σκαλ........., τον βοταν.............. και τον ποτ.........., Ανοίγω τη βρύση και αναβλ......ζ...... άφθονο νερό. Την άνοιξη τα άνθη κατακλύζουν τον κήπο που σφ......... από ζωντάνια. Στοιχηματ............ πως είναι ο ωραιότερος κήπος της περιοχής.

ΤΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΣΕ – Ο ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΟΜΙΚΡΟΝ

ΤΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΣΕ Ι ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ (Ι) ΓΙΩΤΑ
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: βράδυ, δίχτυ, δάκρυ, στάχυ, οξύ, δόρυ

2. Συμπληρώνω τις λέξεις με τα γράμματα που λείπουν:
Εικόνες άλλων εποχών
Κάποιος σκοτώνει ένα αγρίμ.... με το δόρ.... μέσα στο λαγκάδ.... Άλλος ψαρεύει με τα δίχτ..... Άλλοι θερίζουν τα στάχ.... με τα δρεπάν..... Το βράδ...., όπως όλα τα βράδ....., μαζεύονται γύρω από τη φωτιά. Τη φυσούν και τα μάτ.... τους γεμίζουν δάκρ...... από τον καπνό. Ύστερα τρώνε το βραδ....νό τους φαγητό και κοιμούνται.

Το τηλέφων..... χτύπησε. Τα  φύλλα των δέντρ.....ν έπεσαν το φθινόπωρ....... Από το ραδιόφων…..  ακούμε μουσική. Πήγα στο φαρμακεί..... και αγόρασα ένα φάρμακ......

Δεν υπάρχουν σχόλια: