Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 18 -12- 2012

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στη σελίδα 74. Συζητήσαμε το Σκέφτομαι και γράφω που γράψαμε την προηγούμενη μέρα.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 74.
Ορθογραφία τη 2 στροφή (Να 'μουν ..... μάτι)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 4 -5 στη σελίδα 11 στο Τετράδιο εργασιών και κάναμε πράξεις στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις κάθετα και μια δοκιμή για κάθε πράξη.
2.345 + 1654 =
1.435 + 948 =
2.500 - 1.487 =
1.400 - 598 =
ΜΕΛΕΤΗ Κάναμε τις σελίδες 48 , 56 στο βιβλίο και 20 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε τις σελίδες 48 , 56 στο βιβλίο και 20 στο Τετράδιο εργασιών.
Την άσκηση 2 στη σελίδα 20

Δεν υπάρχουν σχόλια: