Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 6 - 12 - 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 62-63 του βιβλίου,  τις εργασίες 1,3,4 στις σελίδες 28-29 στο Τετράδιο εργασιών και εξηγήσαμε την εργασία 2.
ΕΧΟΥΜΕ: Να μάθουμε τι δείχνουν οι όροι του κλάσματος (σελίδα 62)
Τη εργασία 2 στη σελίδα 28 στο Τετράδιο εργασιών και την εργασία 3 στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 57 - 58 - 59.
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια" - " Με μια φράση" στη σελίδα 59 και την εργασία στη σελίδα 59 Βρίσκω και συζητώ.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 53 -54 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Να διαβάσουμε τα σήματα στη σελίδα 53
Να συμπληρώσουμε τον πίνακα στην εργασία 4 ( στο δρόμο της γειτονιάς μας και καταγράφουμε για δέκα λεπτά τα οχήματα).
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Ασχοληθήκαμε με την Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: