Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
(Η ΠΟΛΗ ΧΑΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ)
ΟΝΟΜΑ: …………………………………… ΗΜΕΡ.  ……………………
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΟΝΟΙ
ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΤΩΡΑ
ΜΕΛΛΟΝ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ                           
 ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
         
ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ(συνοπτικός)
ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ
                                         ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
                                                            
                                                              
ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
¨ ενεστώτας (τώρα)   π.χ. γράφω
¨παρατατικός (χθες συνέχεια)  π.χ. έγραφα
¨ αόριστος  (χθες μια στιγμή)  π.χ. έγραψα
¨ παρακείμενος (ως τώρα)  π.χ. έχω γράψει
¨εξακολουθητικός μέλλοντας (αύριο συνέχεια)      π.χ.  θα  γράφω
¨ στιγμιαίος μέλλοντας (αύριο για μια στιγμή)       π.χ θα γράψω
¨υπερσυντέλικος(έγινε χθες πριν από κάτι άλλο) π.χ.  είχα γράψει                                        
¨συντελεσμένος μέλλοντας(κάτι θα έχει τελειώσει στο μέλλον σε μια ορισμένη στιγμή)  π.χ. θα έχω γράψει

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Γράφω τα ρήματα στο χρόνο που είναι και συμπληρώνω τους υπόλοιπους χρόνους:
κρατώ, άναψα, χόρευα, κρύβω, έβαψα, έδωσα, αγόρασα, σκούπιζα, καθαρίζω, πληρώνω, έφερνα,  ζήτησα, χαζεύω, ζωγράφιζα
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΟΡΙΣΤΟΣ
2. Να βάλετε τις λέξεις σε αλφαβητική σειρά:
βγαίνω, βαθμός , βράδυ, βελόνα, βυθίζω, βιβλίο, βλαστάρι, βουβάλι, βράχος
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Συμπληρώνω ι ή η ή υ :
Καθ...σαμε ήσυχα στα θρανία μας.
Δάκρ......σαν από συγκίνηση.
Δεν κέρδ......σαν τίποτα.
Του δάν.....σα χρήματα και μου υποσχέθ.....κε να μου τα επιστρέψει σύντομα.
 Γράφετε πρόθυμα, μη γογγ…..ζετε.
 Μη συγχ..,. ζεστε, παρακαλώ.
 Το νερό ανάβλ.....σε από την πηγή γάργαρο.
Ο κτηνοτρόφος θα π…..ξει το γάλα.
Το νερό κελάρ.....ζε στο ρυάκι.

4. Συμπληρώνω με –μαι,  -με,- σαι -ται – τε  - νται(ξένο)
Κάθε πρωί σηκώνε.......... αργά.
Τα πανιά σκίζο........... από το δυνατό άνεμο.
Κουράζο......... πολύ στη δουλειά μου.
Μη βιάζε........, γιατί θα πέσεις.
Κάθο........ κοντά στο τζάκι.
Τα παιδιά ετοιμάζο............. για το ταξίδι.
Η βλάβη δύσκολα διορθώνε.............
Γιατί στέκε........  έτσι;
Μην εμποδίζε............ τα παιδιά να παίξουν.
Θέλου......... να σας επισκεφτού..............
Εμείς προσέχου....... στο μάθημα.

5. Συμπλήρωσε το σωστό (ι, η, ει, οι , υ)
Το βράδ..... τ...ς παραμον......ς των Χριστουγέννων κατεβαίνουμε στο κέντρο τ.....ς πόλ.....ς.
Μου αρέσ....  να βλέπω τ......ς βιτρίνες των καταστημάτων στολισμένες. Όλ......    ..... δρόμ.......      έχουν κίνησ...... .    ....... άνθρωπ...... ψωνίζουν χρήσιμα δώρα. Ένα  παιδ..... στ....ν άκρη του δρόμου ζητιανεύ......  . Στα μάγουλά του κυλά ένα δάκρ......     ......... μητέρα μου του προσφέρ........ χρήματα για να αγοράσ......... ό,τι θέλ.......    Τ....ς ημέρες των εορτών ......... καρδιές των ανθρώπων είναι αν.....χτές.

6. Συμπλήρωσε ό,τι λείπει:
Το ροδάκιν....., το καρπούζ....., το σταφύλ.... και το βερίκοκ..... είναι φρούτα του καλοκαιριού.
Το δάκρ..... του  έτρεχε ποτάμ..... .
Το δίχτ......  του τέρματος είχε σχιστεί.
Το φεγγάρ...... του καλοκαιριού είναι λαμπερό.
Το βράδ..... θα φύγουμε ταξίδ.....
Οι γεωργοί μάζεψαν τα στάχ....α από το χωράφι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: