Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 - 1 -2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 4 στη σελίδα 63 στο Τετράδιο εργασιών και συζητήσαμε για τη τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Κάναμε τις εργασίες 1,3,5 και τη μισή 2 στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Την την εργασία 5 στη σελίδα 64στο Τετράδιο εργασιών.
Τις εργασίες 2 (μισή) και 4 στο φυλλάδιο.
Ανάγνωση την 1η σελίδα από το φυλλάδιο.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μάθαμε τη δοκιμή του πολλαπλασιασμού.
Κάναμε τις εργασίες 1,3 στις σελίδες 76-77  του  βιβλίου (κανονικούς πολλαπλασιασμούς με τις δοκιμές τους). τις εργασίες 2,και 3 στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 5,6 στη σελίδα 17 στο Τετράδιο εργασιών. (Θα κάνουμε τις πράξεις μόνο και τις δοκιμές τους)
 ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 64-65-66 και τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 64 (με λίγα λόγια) και την εργασία 1 στη  τη σελίδα 26 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 62 -63 του βιβλίου. Είδαμε στον υπολογιστή ένα power point με θέμα : Από το σιτάρι στο ψωμί, παλιά και σήμερα.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 63 και να ξέρουμε τις κατηγορίες  των φυτών (σελίδα 62 βιβλίο και στη σελίδα 23 στο Τετράδιο εργασιών) και από δύο φυτά σε κάθε κατηγορία.
Την εργασία 5 στη σελίδα 23  στο Τετράδιο εργασιών.
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Συνεχίσαμε την ανάγνωση της Οδύσσειας

Δεν υπάρχουν σχόλια: