Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 16 - 1 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τη γραμματική του μαθήματος στις  σελίδες 22-23, την εργασία 5 στις  σελίδες 23 - 24 και τις εργασίες 1,2,4 και συζητήσαμε την εργασία 3 στις σελίδες 66-67 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τη γραμματική του μαθήματος στις  σελίδες 22-23.
Ορθογραφία τον πίνακα στη σελίδα 23
Την εργασία 3 στη σελίδα 67 στο Τετράδιο εργασιών. (θα την κάνουμε  στο φυλλάδιο).
Κλίνουμε το ρήμα φωνάζω στον ενεστώτα, παρατατικό και αόριστο.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 67-68-69 και τις εργασίες 1,2, και την 3 προφορικά.στη σελίδα 27 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 67-68 και την εργασία 2 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Πραγματοποιήσαμε την πρώτη συνάντηση με τα σχολεία από το πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ.
Συζητήσαμε για το έργο (κολάζ)  με το οποίο θα λάβουμε μέρος στο πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ.
Σκεφτόμαστε και συζητάμε και με τους γονείς  το θέμα που μπορεί να έχει το κολάζ με θέμα το νερό.
Συγκεντρώνουμε εικόνες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο κολάζ μας. (εικόνες με θέμα το νερό, παιδιά κλπ)
Βρίσκουμε παραμύθια με θέμα το νερό.
Αύριο το σχολείο θα είναι κλειστό   (ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: