Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 28 - 1 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 4 στη σελίδα 70 στο Τετράδιο εργασιών, τις ασκήσεις  στη σελίδα 32 του βιβλίου και επαναληπτικές εργασίες στα φαινόμενα της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Αύριο θα γράψουμε το τεστ της ενότητας.
Ορθογραφία θα διαβάσουμε τις ορθογραφίες της ενότητας.
Διαβάζουμε πολύ καλά τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε στα φαινόμενα της ενότητας.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γράψαμε το επαναληπτικό της ενότητας.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις κάθετα και από μια δοκιμή για κάθε πράξη:
1.300 -765 =                           1.485 - 795 =            368 + 1.254 =
354 Χ 7 =      48 Χ 48 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 82 - 83
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια- Με μία φράση

Δεν υπάρχουν σχόλια: