Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΣΤΗΝ 5Η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ)
ΟΝΟΜΑ: ..............................................................  ΗΜΕΡ. …………
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Κάνω την πρόσθεση και τις δοκιμές της.
ΠΡΑΞΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΔΟΚΙΜΗ
1.456+ 987
+
-
-


 2. Κάνω την αφαίρεση και τις δοκιμές της.
ΠΡΑΞΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΔΟΚΙΜΗ
1.456


-  987
+
-


3. Κάνω τους  πολλαπλασιασμούς και τη δοκιμή τους:
29
37
36
Χ 48
Χ39
Χ 274. Βρίσκω τους αριθμούς που σχηματίζονται με:

2 χιλιάδες       14 δεκάδες                        1 χιλιάδα       54 δεκάδες
5εκατοντάδες  34 μονάδες                      12 εκατοντάδες  12 μονάδες

..............................................                ................................................
5. Κάνω τους πολλαπλασιασμούς με το μυαλό μου:
34 Χ 7 =  .............                 25 Χ 6 = ................           45 Χ 8 = ...................
35 Χ  30 = ................           24 Χ 50 = ..............           18 Χ4 = ..................

6. Κάνω τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
ΠΡΑΞΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΠΡΑΞΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΠΡΑΞΗ
ΔΟΚΙΜΗ
3.000

1.258

29
- 2.732
-
+ 1.679
-
Χ 23


Δεν υπάρχουν σχόλια: