Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 8 - 1 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ
Κάποιοι μαθητές παρουσίασαν το βιβλίο που διάβασαν στις διακοπές των Χριστουγέννων.
Κάναμε  το μάθημα στη σελίδα 15 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2,3,4,9 και τη γραμματική του μαθήματος στις σελίδες 16 - 17
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 15
Ορθογραφία την εργασία 9 στη σελίδα 17
Την άσκηση 7 στη σελίδα 17
Να υπογραμμίσουμε τα επίθετα στο μάθημα στη σελίδα 15
Τη γραμματική του μαθήματος στις σελίδες 16 -17
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 75 - 76 του βιβλίου.
ΕΧΟΥΜΕ τις εργασίες 2 και 5 στις σελίδες 14 -15 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ:
Κάναμε τη σελίδα 59 του βιβλίου. Διάβασαν οι μαθητές κείμενα σχετικά με την ελιά (καλλιέργεια, προϊόντα κλπ.)
ΕΧΟΥΜΕ: Τις 2 πρώτες παραγράφους από το αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 61.

Δεν υπάρχουν σχόλια: