Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 - 4 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3,4,5,7, 11 στις σελίδες 19, 20,  21, 22. Βρήκαμε τις σημαντικές φράσεις σε όλες τις παραγράφους και κάναμε την περίληψη του μαθήματος(προφορικά).
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 19.
Ορθογραφία την εργασία 11 στη σελίδα 22
Γράφω την περίληψη των τριών παραγράφων (3η,4η, 5η)
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 111,112,113,114 του βιβλίου και την εργασία 1 στη σελίδα 44 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 111 και την εργασία 2 στη σελίδα 44 στο Τετράδιο εργασιών.
Όσοι δεν έκαναν τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 43 στο Τετράδιο εργασιών να τις κάνουν.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Ακούσαμε τις λύσεις που προτείνουν τα παιδιά για τη ρύπανση του νερού. Ζωγραφίσαμε για τα φρούτα.
ΕΧΟΥΜΕ: Να βρούμε και άλλες λύσεις για τη ρύπανση του νερού.
Βρίσκουμε εικόνες που δείχνουν  προβλήματα του νερού (ρύπανση, έλλειψη κλπ) και εικόνες με λύσεις των προβλημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: