Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 9 -4 - 2013

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 84-88 στο Ανθολόγιο.
Γράψαμε το σκέφτομαι και γράφω (άσκηση 3 σελίδα 41 στο Τετράδιο εργασιών)
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 84 στο Ανθολόγιο.
Υπογραμμίζω τα ρήματα και κυκλώνω τα επίθετα στη σελίδα 84 από την αρχή ως Οδυσσέας.
Κάνω χρονική αντικατάσταση σε ένα από τα ρήματα του κειμένου.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Λύσαμε προβλήματα στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις:
35 Χ 29 =              46 Χ 18 =           545: 4 =              638 : 5 =
Την επόμενη φορά τα παιδιά να μην έχουν μαζί τους τα βιβλία των μαθηματικών, γιατί θα συνεχίσουμε να λύνουμε προβλήματα.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 113-114 και την εργασία 3 στη σελίδα 43 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 114.

Δεν υπάρχουν σχόλια: