Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΕΝΟΤΗΤΑ 4)
ΟΝΟΜΑ: .................................................................      ΗΜΕΡ. ................
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Βάζω το σύμβολο που ταιριάζει (< , > , =):
2,8 ....... 2,79              0,5 ........ 0,434              0,06 ......... 0,006             1,9 .........1,90
1,23 ......4                 3,8 .......... 3,69              132,9  .........13,29            0,3..........3,0

2. Να κάνετε τις πράξεις:
2,87 · 10 = ...........                345,9 · 100 = ............             0,987 ·  1.000 = ............
34,9 : 100 = ...........               12 : 1.000 = ..............              324,9 : 10 = ...................

3. Η Ελένη αγόρασε 3 κομμάτια λάστιχο για μάσκες. Το 1ο  είχε μήκος 1μ 3δεκ.  το 2ο είχε μήκος 2μ. 5 δεκ. 8 εκ. και το 3ο είχε μήκος 2 μ. 4 δεκ. 5εκ. πόσο μήκος είχε το λάστιχο που αγόρασε;
ΛΥΣΗ:
Με συμμιγείς                        Με δεκαδικούς                      με ακέραιους
....................................           ......................                             .........................
....................................           ......................                             .........................
....................................           ......................                             .........................
....................................           ......................                             .........................
....................................           ......................                             .........................
....................................           ......................                             .........................
Απάντηση: ..................................................................................................

4. Κυκλώνω τα δεκαδικά κλάσματα και τα γράφω σαν δεκαδικούς αριθμούς:

5.Συμπληρώνω τον πίνακα:
Ακέραιοι
Μ.
Δεκ.
(0,1)
Εκ.
(0,01)
Χιλ
(0,001)
Δεκαδικοί
143εκ.
............μ.
15 δεκ.
............εκ.
1.908χιλ.
...........μ.
145χιλ.
..........δεκ.
35δεκ.
...........μ

6. Ο πατέρας του Νίκου αγόρασε 3 κιλά και 450 γραμμ. μήλα και 2,780 κιλά πορτοκάλια. Πόσα κιλά φρούτα αγόρασε;
ΛΥΣΗ:                                                                              ΑΠΑΝΤΗΣΗ
.......................................................                             ..................................................
.......................................................                             ..................................................
.......................................................                             ..................................................


Δεν υπάρχουν σχόλια: