Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 - 9 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Γνωρίσαμε τα βιβλία της Γλώσσας. Κάναμε την εργασία στη σελίδα 7 του βιβλίου και την εργασία 1 στη σελίδα  6 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τα κείμενα στις σελίδες 6 και 8 στο βιβλίο.
Την εργασία 2 στη σελίδα 6 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γνωρίσαμε το βιβλίο των μαθηματικών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 8-9-10.
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια" στη σελίδα 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ, ΓΛΩΣΣΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΕΛΕΤΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: