Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΟΝΟΜΑ………………………………………….. ΗΜΕΡ. …………….
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1.α)  Γράφω  τους αριθμούς με λέξεις:

157: ........................................................................................
805: ........................................................................................
β) Γράφω  τους αριθμούς με ψηφία:
διακόσια σαράντα : ......................            εφτακόσια πέντε: ......................
2. Γράφω ποιος είναι ο αριθμός που έχει: (προσέχω να γράφω τις μονάδες, τις δεκάδες και τις εκατοντάδες στη σωστή τους θέση)
         = …………….                        9Ε = ………………
        = ……………..                        5Ε = ………………
        9Μ = …………….                         70Δ   6Μ = ………………
3. Γράφω κάθετα τους αριθμούς και κάνω τις πράξεις:
45 + 8 =
23 + 72 =
96 - 34  =
56 - 37 =
+
+
-
-
4. Γράφω τους αριθμούς από το μικρότερο στο μεγαλύτερο:
179,      24,      352,      148,    300,         367,       1.000,        
…….... <  .……. <  ……… < ….....… <  ………. <  ………. <  ……….
5. Σε μια κατασκήνωση τα παιδιά κοιμούνται σε σκηνές. Σε κάθε σκηνή κοιμούνται 4 παιδιά. Πόσα παιδιά κοιμούνται συνολικά;
α) σε 5 σκηνές; ………              β) σε 7σκηνές;  ……….     γ) σε  8 σκηνές; …….
δ) σε 2 σκηνές; ………              ε) σε 6 σκηνές;  ……….    στ) σε 10 σκηνές; …….
6. Συμπληρώνω τους πίνακες:
Χ
2
4
8
3
6
9
10
1
5
7
0
6
Χ
2
4
8
3
6
9
10
1
5
7
0
47. Συμπληρώνω τους αριθμούς που λείπουν:
30 :  5 =
80: 10 =
90 : 9 =
5 Χ 8 =
7 Χ 4 =
24 : 3 =
40 : 5 =
24 : 4 =
36 : 4 =
20 : 5 =
27 : 3 =
30 : 3 =
54 : 6 =
36 : 4 =
32 : 4 =
4 Χ 8 =
14 : 7 =
45 : 5 =
8. Γράφω δίπλα σε κάθε αριθμό τον προηγούμενο και τον επόμενο του.
...........  349  ...............         ...........  900 .............         ............   699 ................... 


9. Γράφω κάτω από κάθε στερεό και κάθε σχήμα το όνομα του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: