Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 30 - 10 - 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5, στις σελίδες 42 -43 και την εργασία 1 στη σελίδα 10 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 10 στο Τετράδιο εργασιών.
Κάνω κάθετα τις πράξεις:
18 + 26 =                36 - 18 =                             14 + 39 =
46 - 17 =                 59 - 20 =                             46 + 54 =
Διαβάζουμε ξανά την προπαίδεια.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 36 - 37 - 38
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 38 του βιβλίου και την εργασία 4 στη σελίδα 12 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 28 - 29 και τις εργασίες 1,2,  στη σελίδα 12  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:  Το μάθημα στη σελίδα 28 και την  εργασία 3  στη σελίδα 12  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Ασχοληθήκαμε με την εργασία μας για το αμπέλι. Διαβάσαμε κείμενα και γράψαμε ένα κείμενο για το φυτό του αμπελιού. Αρχίσαμε να κατασκευάζουμε την κληματαριά της τάξης μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: