Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 - 12 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 56 - 57 - 58 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Να γράψουμε την ιστορία της εργασίας 4 στις σελίδες 57 - 58 στο Τετράδιο του γραπτού λόγου.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 58 - 59 - 60  και τις εργασίες 1,2,3α στη σελίδα 24 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 58 - 59 και την εργασία 3β στη σελίδα 24 στο Τετράδιο εργασιών. Την επόμενη φορά θα γράψουμε το επαναληπτικό.
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 62 -63 (όχι την εργασία 4) και την εργασία 5 στη σελίδα 23  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το Αξίζει να διαβάσουμε στη σελίδα 63, την εργασία 3 στη σελίδα 63 ( ιστορία ή παραμύθι για το αμπέλι ή το κρασί) και την εργασία 5 στη σελίδα 23  στο Τετράδιο εργασιών.
Μιλήσαμε για το σεισμό. Είδαμε τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση σεισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: