Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 - 12 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 11 - 12 - 13 - 14 και  την εργασία 3 στη σελίδα 60 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση τη σελίδα 11.
Ορθογραφία - Αντιγραφή την εργασία 8 στη σελίδα 14
Τη γραμματική στη σελίδα 13 - 14
Κλίνω το ρήμα τραγουδώ στον ενεστώτα. αόριστο και παρατατικό.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε επαναληπτικές  εργασίεςγια τα κλάσματα
ΕΧΟΥΜΕ: Υπολογίζω:
τα 2/3 του 21                                        τα 5/7 του 28                 τα   6/9 του 54
τα  2/8 του 24                                      τα  6/7 του 49
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στς σελίδες 64 -65 - 66 και την εργασία 2 στη σελίδα 21 στο Τετράδιο εργασιών.
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ: Κάναμε εργασίες σε σχέση με το βιβλίο που διαβάσαμε. Προσπαθούμε να γράψουμε ένα ποίημα σε σχέση με την ιστορία που διαβάσαμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: