Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 16 - 12 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2  και συζητήσαμε την εργασία 4 στις σελίδες 59, 61. Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες 1,2,3,στις σελίδες 15,16
ΕΧΟΥΜΕ:Ανάγνωση τη σελίδα 15  στο βιβλίο. Να υπογραμμίσω τα επίθετα στη σελίδα 15.
Ορθογραφία ξαναδιαβάζω την εργασία 5 στη σελίδα 14
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1  στη  σελίδα 70. Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στα κλάσματα.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες 3,4 στη σελίδα 71
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες  στις σελίδες 66 - 67
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια"  και "Με μια φράση" στη σελίδα 67

Δεν υπάρχουν σχόλια: