Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………. ΗΜΕΡ.  ……………….

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Γράψε τρία μέσα συγκοινωνίας ή μεταφοράς σε κάθε στήλη:


Στη στεριά
Στη θάλασσα
Στον αέρα
2. Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα:

Π _ _ _ _ _                      Σ’ αυτές συνήθως υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Ο _ _ _ _ _                     Κώδικας …………………… κυκλοφορίας.

Δ _ _ _ _                      Προσέχουμε πάντα όταν τον διασχίζουμε.

Η _ _ _ _ _ _ _ _ _       Ο θόρυβος στις πόλεις είναι και αυτός ένα είδος ρύπανσης.

Λ _ _ _ _ _ _ _ _          Μέσο συγκοινωνίας που μεταφέρει πολλούς ανθρώπους.

Α _ _ _ _                      Είναι από τα παλιότερα μεταφορικά μέσα. (θηλυκό)

Τ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Υπάρχει και σχολικός ……

Ο _ _ _ _                      «Μη μιλάτε στον ……….»3. Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος.

(…..)   Τα μέσα συγκοινωνίας, παρόλο που μας προσφέρουν πολλά,  δημιουργούν  και προβλήματα.

(……) Για να περάσω το δρόμο κοιτάζω δεξιά και αριστερά και περνάω γρήγορα το δρόμο όταν δεν έρχονται αυτοκίνητα.

(……)Το  φανάρι είναι κόκκινο, ο δρόμος  όμως είναι άδειος, έτσι περνάω γρήγορα το δρόμο.

(……) Από παλιά ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα μέσα συγκοινωνίας, τα βελτιώνει και δημιουργεί άλλα πιο σύγχρονα.4.Ποιο μέσο συγκοινωνίας θα πρότεινες να χρησιμοποιούν πιο συχνά οι άνθρωποι στις πόλεις και γιατί:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: