Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΑ : ΤΡΙΤΗ 9 - 12 - 2014

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στα γραμματικά φαινόμενα του 1ου τεύχους.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 7 από το φυλλάδιο
Ανάγνωση τις σελίδες 8 - 9  στο βιβλίο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,4 στις σελίδες 32 - 33 στο Τετράδιο εργασιών και τις εργασίες 1,2 στις σελίδες 66 - 67 του βιβλίου. Κάναμε εργασίες στον πίνακα.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάνω κάθετα τις πράξεις και μια δοκιμή για κάθε πράξη:
1.300 - 286 =                                       1.200 - 148 =
258 + 15 =                                           436 + 219 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες  στις σελίδες 60 - 61 - 62
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια"  στη σελίδα 62
Ποια δώρα πήγαν οι μάγοι και γιατί πήγαν αυτά τα δώρα; (σελίδα 61)

Δεν υπάρχουν σχόλια: