Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 - 2 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 4, 5, 8  στις σελίδες 51, 52 και τις εργασίες 1α, 2 στις σελίδες 18 - 19 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 1β στη σελίδα 18 στο Τετράδιο εργασιών.
Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 53 από την αρχή ως ημερομηνία.
Γράφω τις λέξεις από την αρχή ως ημερομηνία στο πλαίσιο που πρέπει στη σελίδα 53
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 93 - 94 - 95  (εκτός την εργασία 3)
ΕΧΟΥΜΕ: Το "Αξίζει να διαβάσουμε " στη σελίδα 95.
Την εργασία 3 στη σελίδα 94
Ζωγραφίζω τα δικαιώματα των παιδιών (το δικαίωμα που είναι γραμμένο στο χαρτάκι μου).
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 89 - 90 - 91 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 35 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 89 και την εργασία 3 στη σελίδα 35 στο Τετράδιο εργασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: