Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 3 - 2 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 39,40,41,42. Κάναμε χρονικές αντικαταστάσεις.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση την εργασία 5 στη σελίδα 42
Ορθογραφία την εργασία 7 στη σελίδα 42. Να ξέρουμε τους χρόνους και να μπορούμε να κάνουμε μια χρονικη αντικατάσταση.
Να ζωγραφίσουμε το κουζινοξωτικό στη σελίδα 39
Τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 88. Μάθαμε να διαβάζουμε τους δεκαδικούς αριθμούς (με τον ένα τρόπο)
ΕΧΟΥΜΕ: Γράφω τους αριθμούς με γράμματα:
2,465: .............................
1,48 :  .............................
3,01 : ..............................
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Δεν κάναμε.Έχουμε τα ίδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: