Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

ΤΕΣΤ ΣΤΗ 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙΤΕΣΤ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
(ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ)
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………….. ΗΜΕΡ…………….
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε τους αριθμούς από τον μικρότερο στο μεγαλύτερο:
0,1  -  4,3 - 2,1  -  5 - 2,7 -  4,2 – 1,1  -  0,5 – 2,22
.......... < .......... <.......... <.......... <.......... <.......... <.......... <.......... <...........
2.Μετατρέπω τους δεκαδικούς σε δεκαδικά κλάσματα:
2, 7 =   ........                     1,09 =  .......                 0,678 = ............         0,45 =..........
3. Μετατρέπω τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς   
1/10 = ...............          11/100 = ........        23/1.000 = ..........     122/10 =…….

4. Διαβάζω με όποιον τρόπο θέλω τους αριθμούς:
0,9: ............................................................................................................................
3,08: ............................................................................................................................
12,458:.......................................................................................................................

5. Γράφω τους αριθμούς κάθετα και κάνω  όσες από  τις πράξεις γίνονται.(προσέχω την υποδιαστολή και συμπληρώνω τα δεκαδικά ψηφία που λείπουν):
2,2 + 1,2=
0,53 + 1,12 =
5,68 – 3,25 =
3,29 – 1,23 =

6. Κάνω τις πράξεις (προσέχω την υποδιαστολή στους δεκαδικούς):
34 Χ 10 =
2,3 Χ 10 =
4.000 : 100 =
34,5 : 10 =
12 Χ 100 =
2,43 Χ 1.000=
2.300 : 10 =
2,3 : 100 =
3 Χ 1.000 =
1,2 Χ 100 =
1.200 : 100 =
456 : 10 =
100 Χ 10 =
1,245 Χ 10 =
2.000 : 1.000 =
4,2 : 100 =

7. Γράφω με νούμερα τους παρακάτω αριθμούς:
Τρία κόμμα 345 χιλιοστά  = ...................
Τέσσερα υποδιαστολή   4 δέκατα 5 εκατοστά  = .....................
3 εκατοστά = .....................

8. Ο Γιώργος αγόρασε 1 κρουασάν που έκανε 1,2 ευρώ. Έδωσε 2 ευρώ. Πόσα ρέστα θα πάρει;
ΛΥΣΗ  ……………………….                               ΑΠΑΝΤΗΣΗ
………………………………..                 …………………………………………..
………………………………..                 …………………………………………..
………………………………..                 …………………………………………..

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: