Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 17 - 3 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε την εργασία 8 στη σελίδα 10 του βιβλίου και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 36 στο Τετράδιο εργασιών.Κάναμε εργασίες στον πίνακα.
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία την εργασία 8 στη σελίδα 10 του βιβλίου.
Τις εργασίες 2,3 στο φυλλάδιο.
Αύριο θα έχουμε μαζί το τετράδιο του γραπτού λόγου.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 10 - 11 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω κάθετα τις πράξεις:
48 Χ 54 =                  96 Χ 27  =                42 Χ 14 =
Κάνω τις πράξεις όπως στην εργασία 5 στο Τετράδιο εργασιών.
76  Χ  7 =                                      17 Χ 3 =                     26 Χ 8 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε  το μάθημα στις σελίδες    102- 103 - 104 .
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια"       "Με μία φράση"         στη σελίδα 104
Χρωματίζουμε τις εικόνες στη σελίδα 104

Δεν υπάρχουν σχόλια: