Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 19 - 3 - 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μάθαμε πώς κάνουμε διαίρεση με μονοψήφιο διαιρέτη. Κάναμε διαιρέσεις στον πίνακα και στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Θυμάμαι την προπαίδεια.
Διαβάζω πώς κάνω διαίρεση από το φυλλάδιο.
Κάνω τις διαιρέσεις κάθετα:
765: 4 =                  896 : 5 =                     936: 3 =
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στις σελίδες 108 - 109
ΕΧΟΥΜΕ: Τα κείμενα που υπογραμμίσαμε  στις σελίδες 108 - 109
Ζωγραφίζουμε μια σκηνή από την αρχαία αγορά στη σελίδα 108
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 107
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στη σελίδα 107
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Συνεχίσαμε την εργασία για το αμπέλι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: