Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 4 - 3 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 3,4,5,6,8 στις σελίδες 67 - 68 - 69 - 70
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το κείμενο στη σελίδα 68
Ορθογραφία τις εργασίες 7 - 8 στη σελίδα 70.
Τη γραμματική του μαθήματος.
Γράφω τα ρήματα από το κείμενο στη σελίδα  68 στον ενεστώτα και τις ενεργητικές μετοχές τους  όπως στα παραδείγματα:
ΕΝΕΣΤΏΤΑΣ                             ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ
Προσέχω                                                 προσέχοντας
πατώ                                                        πατώντας
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε την εργασία 1 στη σελίδα 38 στο Τετράδιο εργασιών και προσπαθήσαμε να σχηματίσουμε κάποια σχέδια με το τάγκραμ.
ΕΧΟΥΜΕ: Την εργασία 3 στη σελίδα 39 στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 88 - 89  και την εργασία στη σελίδα 87
ΕΧΟΥΜΕ: "Με λίγα λόγια"  και "Με μία φράση".
Γράφω 4 προτάσεις με τις λέξεις της εργασίας στη σελίδα 87
(Τα κορίτσια με τις λέξεις ισότητα - ανισότητα και με  δυο όποιες άλλες θέλουν και τα αγόρια  με τις λέξεις αδικία - δικαιοσύνη και με  δυο όποιες άλλες θέλουν.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Διαβάσαμε το βιβλίο "Ο φίλος μου ο Ποδηλατάκιας"

Δεν υπάρχουν σχόλια: