Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΓΚΕΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)ΤΕΣΤ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
(ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)
ΟΝΟΜΑ: ........................................         ΗΜΕΡ.  ...............
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από μια ετικέτα ρούχων;

...............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από μια συσκευασία τροφίμων;
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... ................................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Τι πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε από μια απόδειξη αγοράς προϊόντων;
................................................................................................................................
..............................................................................................................................
4. Τι διαφημίζονται συνήθως;
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5. Γράφω 5 δικαιώματα που έχουν τα παιδιά;
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...........................................................................................................
.......................................................................................................
.........................................................................................................
6. Γράφω 3 ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσω για να ζήσω και 3 για να περνάω καλά:
ΓΙΑ ΝΑ  ΖΗΣΩ .........................................................................................
...................................................................................................................
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΝΑΩ ΚΑΛΑ .......................................................................
...................................................................................................................
7. Γράφω ένα κείμενο, με όσες παραπάνω λέξεις μπορώ από τις παρακάτω:
(ανάγκες, εργασία, αγαθά, προϊόντα, δικαιώματα, κατανάλωση, καταναλώνω, διαφήμιση, συσκευασίες, ετικέτες, ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, χώρα προέλευσης, τιμή)
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: