Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 - 9 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Γνωρίσαμε τα καινούρια βιβλία. Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 10 τις εργασίες 1,3α στη σελίδα 11 και την εργασία Ποιος είναι ποιος στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 10
Την εργασία 3α ζωγραφία, 3β σελίδα 10,  αντιγραφή τη στροφή στη σελίδα 11
Ορθογραφία 3β στη σελίδα 11.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Γνωρίσαμε τα καινούρια βιβλία. Κάναμε την εργασία 1 στη σελίδα 9.
ΕΧΟΥΜΕ: Επανάληψη την προπαίδεια.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 6-7-8
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 6 -7 και την εργασία 2 στη σελίδα 5στο Τετράδιο εργασιών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣ:ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΜΟΥΣΙΚΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: