Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 15 - 9 - 2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,4 στις σελίδες 11 -12 του βιβλίο το μάθημα στη σελίδα 13 και την εργασία 1 στη σελίδα 14 του βιβλίου. Κάναμε τις εργασίες 1,2 3 μισή στις σελίδες 7-8 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση από την αρχή του μαθήματος ως όλοι.στη σελίδα 13(3 παραγράφους)
Ορθογραφία την εργασία 4 στη σελίδα 12 του βιβλίου (τους μήνες από έξω)
Τελειώνουμε την εργασία 3 στη σελίδα 8 στο Τετράδιο εργασιών.
Υπογραμμίζω τα ουσιαστικά και κυκλώνω τα επίθετα στις δυο παραγράφους του μαθήματος.
Βρίσκω και άλλα ονόματα για τους μήνες.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 9 του βιβλίου και τις εργασίες στη σελίδα 6 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες στη σελίδα 7 στο Τετράδιο εργασιών (χωρίς το Λαμπίτσα)
Κάνω τις πράξεις κάθετα και μια δοκιμή για κάθε πράξη.
3.000 - 189 =                               6.554 + 176 =                            35 Χ 85 =
ΜΕΛΕΤΗ: Γνωρίσαμε τα βιβλία
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 9-10 του βιβλίου και τις εργασίες στη σελίδα 5 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα 5 στις σελίδες 9 - 10 και τις εργασίες 1,2 στη σελίδα 6 στο Τετράδιο εργασιών.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - ΜΕΛΕΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: