Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 12 -10 -2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε τις εργασίες 2,3,4 στις σελίδες 24 -25 στο Τετράδιο εργασιών. Κάναμε το μάθημα και την εργασία 1 στη σελίδα 39. Κάναμε επαναληπτικές εργασίες στο φυλλάδιο.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα 39.
Την εργασία 1γ στη σελίδα 39 και την εργασία 2β στη σελίδα 24 στο Τετράδιο εργασιών.
Αύριο θα πρέπει να έχουμε μαζί μας το Τετράδιο του γραπτού λόγου.
ΜΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες 1,2,3,4,5,6α στις σελίδες 22 -23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ:Κάνουμε τις πράξεις από την εργασία 4 στη σελίδα 22 και την εργασία 6β,γ στη σελίδα 23 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ:Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 27 -28 -29 και τις εργασίες στη σελίδα 13 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 27 -28

Δεν υπάρχουν σχόλια: