Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ 14 - 10 -2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε εργασίες επανάληψης στο φυλλάδιο. (δοκιμές πρόσθεσης -αφαίρεσης)
ΕΧΟΥΜΕ: Κάνω τις πράξεις και όλες τις δοκιμές:
3.015 + 6.432 =                   2.565 - 1.769 =                           8.000 - 1.654 =
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 23 -24
ΕΧΟΥΜΕ: Με λίγα λόγια στη σελίδα 24
Την τελευταία παράγραφο του μαθήματος στη σελίδα 23
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα στη σελίδα 23 και ασχοληθήκαμε με την Ελλάδα.
ΕΧΟΥΜΕ: Από το φυλλάδιο να ξέρουμε:
την πρωτεύουσα της Ελλάδας.
τις 3 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.
τα 2 μεγαλύτερα νησιά της Ελλάδας
τα 2 μεγαλύτερα ποτάμια  της Ελλάδας
 τις 2 μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας
 τις 2 μεγαλύτερες πεδιάδες της Ελλάδας
και  τα 2 βουνά της  Ελλάδας
Για την επόμενη εβδομάδα την εργασία 2 στη σελίδα 23 (ζωγραφίζω ή γράφω )
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Ζωγραφίσαμε το χάρτη του νομού μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: