Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 20 -10 -2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 42-43-44 και την εργασία 1, 2  μισή  στις σελίδες 29 -30  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το μάθημα στη σελίδα  42
Ορθογραφία τις λέξεις των ασκήσεων 5,6 στις σελίδες 43-44
Τη γραμματική στη σελίδα 43 στο βιβλίο και στη σελίδα 30 στο Τετράδιο εργασιών.
Την εργασία 3 στη σελίδα 31 στο Τετράδιο εργασιών.
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 35 -36 -37 και τις εργασίες 2,3 στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 35 -36 και τις εργασίες 1,4 στη σελίδα 16 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ: Κάναμε το σχεδιάγραμμα  της εργασίας μας με θέμα το νερό.
Κάναμε πρόβα για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.
Είδαμε επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: