Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

ΝΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΕΜΠΤΗ 22 -10 -2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 48 -49, την εργασία 2 στη σελίδα 30 και τις επαναληπτικές εργασίες  στις σελίδες 32 -33 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Ανάγνωση το ποίημα στη σελίδα 48
Ορθογραφία τις λέξεις από το α - λ στη σελίδα 45
Την εργασία στη σελίδα 45
Την εργασία 4β στη σελίδα 33 στο Τετράδιο εργασιών
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:Κάναμε τις εργασίες στις σελίδες 26 -27 στο Τετράδιο εργασιών., και το α στη σελίδα 30
ΕΧΟΥΜΕ: Τις εργασίες β,γ στη σελίδα 30
ΜΕΛΕΤΗ:ΕΧΟΥΜΕ Τα ίδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: