Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 - 10 -2015

ΓΛΩΣΣΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 50 -51. Είδαμε γελοιογραφίες με θέμα τον πόλεμο του Σαράντα. Διαβάσαμε κείμενα με θέμα το 1940
ΕΧΟΥΜΕ: Ορθογραφία τις λέξεις στη σελίδα 45
Τις εργασίες 1,2 και από τις δυο πλευρές του φυλλαδίου.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Κάναμε τις εργασίες στη σελίδα 31 και τις εργασίες 1,2,3,4,7α στις σελίδες 28 -29  στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Τον Λαμπίτσα και την εργασία 7 στη σελίδα 29 στο Τετράδιο εργασιών.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 27 - 28
ΕΧΟΥΜΕ:Με λίγα λόγια - Με μία φράση στη σελίδα 28 και τα λόγια του Χριστού : "Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή"
Την εργασία στη σελίδα 29
ΜΕΛΕΤΗ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 27 -28 -29. Είδαμε ένα βίντεο με τα θρησκευτικά μνημεία της Βέροιας.
ΕΧΟΥΜΕ: "Αξίζει να διαβάσουμε" στη σελίδα 29

Δεν υπάρχουν σχόλια: