Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΡΙΤΗ 6 - 10 -2015

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Τελειώσαμε την επανάληψη της ενότητας. Κάναμε όλες τις εργασίες του φυλλαδίου.
ΕΧΟΥΜΕ: Αύριο θα γράψουμε το επαναληπτικό της ενότητας. Θα διαβάσουμε καλά τις επαναληπτικές εργασίες που κάναμε.
Κάνω τις πράξεις:
13.600 - 954 =          14.400 - 4.651 =                         7.436 +  9.564 =
ΙΣΤΟΡΙΑ: Κάναμε το μάθημα και τις εργασίες στις σελίδες 24 -25- 26 κι την εργασία 3 (προφορικά) στη σελίδα 12 στο Τετράδιο εργασιών.
ΕΧΟΥΜΕ: Το μάθημα στις σελίδες 24 -25 και τις εργασίες 1, 2 στη σελίδα 12 στο Τετράδιο εργασιών.
ΜΕΛΕΤΗ: Συνεχίσαμε με τη μελέτη των υπόλοιπων γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ελλάδας.
ΕΧΟΥΜΕ: Να ξέρουμε:
Για τη Στερεά Ελλάδα 1 νομό με την πρωτεύουσά του, 1 βουνό, ένα ποτάμι και τη λίμνη Τριχωνίδα.
Για την Πελοπόννησο   1 νομό με την πρωτεύουσά του, 1 βουνό καιένα ποτάμι .
Για την Κρήτη          1 νομό με την πρωτεύουσα του και  1 βουνό.
Για τα Νησιά του Αιγαίου    1 νομό με την πρωτεύουσά του.
Για τα Ιόνια νησιά     1 νομό με την πρωτεύουσά του.
Αύριο, αν ο καιρός είναι καλός, θα πάμε στο ΕΑΚ για τις αθλητκές εκδηλώσεις. Τα παιδιά να φέρουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα χρήματα για το λεωφορείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: